Truy cập nội dung luôn

Công khai thực hiện dự toán ngân sách Công khai thực hiện dự toán ngân sách

Công khai thực hiện dự toán ngân sách Công khai thực hiện dự toán ngân sách

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019
Công khai tình hình quản lý, sử dũng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
  Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)
Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362