Truy cập nội dung luôn

Hỏi - đáp Hỏi - đáp

Hỏi - đáp Hỏi - đáp

QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG? QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Bộ luật Lao động 2012 (từ Điều 169 đến Điều 175); - Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động...
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI? QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014; - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi...
QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN CỦA TỈNH? QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN CỦA TỈNH?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014; - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi...

Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Danh sách câu hỏi Danh sách câu hỏi

Tiêu đề:
Chuyên mục:      

Không tìm thấy câu hỏi nào!

Liên kết Liên kết