Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

 Thông báo về việc tiếp công dân năm 2022 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở...
Xem thêm >>

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

Thông báo việc tiếp công dân năm 2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở Thông báo việc tiếp công dân năm 2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở
Thông báo việc tiếp công dân năm 2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở (Xem chi tiết tại đây)
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Ngoại vụ Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Ngoại vụ
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
QUY CHẾ Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-SNgV  ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang) ...
Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ
  NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN   I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Giờ làm việc:             - Sáng: từ 08 giờ 00 phút...
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở (Xem chi tiết tại đây ).

Liên kết Liên kết