Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Đến năm 2020, Tiền Giang sẽ có ít nhất 150 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Ngày 14/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018. Theo đó, tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có ít nhất 150 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bản tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 111 Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN). Trong đó có 103 HTXNN có giấy chứng nhận với 24.751 thành viên và 08 Hợp tác xã thành lập mới chưa được cấp giấy chứng nhận, phân bố tại 100/144 xã trên địa bàn tỉnh. Để đến năm 2020 có ít nhất 150 HTXNN hoạt động hiệu quả, tỉnh sẽ tập trung vào các mục tiêu cụ thể như: thành lập mới ít nhất 44 HTXNN; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTXNN hoạt động tốt, khá, trung bình; giải thể các HTXNN hoạt động yếu kém, không có khả năng nâng chất. Đồng thời phải có ít nhất 24 HTXNN được hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao tham gia dự án lúa và rau công nghệ cao đang triển khai; và 75 HTXNN tham gia liên kết tiêu thụ bền vững với doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Tiền Giang đã đề ra 6 giải pháp để chỉ đạo và định hướng cho các cơ quan tổ chức thực hiện. Thứ nhất, tập huấn tiểu giáo viên (TOT) cho cán bộ quản lý nhà nước về Hợp tác xã nông nghiệp. Thứ hai, hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp. Thứ ba, giải thể các HTXNN ngừng hoạt động, củng cố các HTXNN nông nghiệp yếu kém. Thứ 4, hướng dẫn, hỗ trợ để các Hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận được đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo quy định: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã; hỗ trợ kết cấu hạ tầng cho các hợp tác xã; hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ tiếp cận vốn để hoạt động; hỗ trợ về đất đai. Thứ 5, xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đến năm 2020. Thứ sáu, xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa HTX với doanh nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn từ năm 2019-2020 khoảng 40.462,8 triệu đồng. Kinh phí được thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang được UBND tỉnh giao làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Xem chi tiết Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả tại đây.


Tin liên quan
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Mỹ tiếp tục củng cố lập trường của Mike Pompeo về Biển Đông    19/03/2021
Độ mở nền kinh tế Việt tăng cao nhất trong nhóm các quốc gia có quy mô kinh tế trung bình    19/03/2021
Việt Nam lọt vào top 10 thị trường mới nổi về chỉ số logistics    18/03/2021
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 16/3/2021)    18/03/2021
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị    16/03/2021
Công ước chống tra tấn và các qui định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn    16/03/2021
Foxconn đầu tư 700 triệu USD vào Việt Nam năm 2021    12/03/2021
Các nước thành viên phải có nghĩa vụ tuân thủ Hiến chương ASEAN vì sự phát triển bền vững của cộng đồng    11/03/2021
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 09/3/2021)    11/03/2021

Liên kết Liên kết