Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ Công Thương

Thực hiện Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ Công Thương về việc Ban hành và áp dụng bộ tiêu chí, mẫu thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Bộ Công Thương và Công văn số 7883/BCT-TTTN ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thiết kế, lắp đặt Biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Sở Công Thương triển khai Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ Công Thương và Công văn số 7883/BCT-TTTN ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương để các sở, ban ngành và địa phương nghiên cứu, triển khai áp dụng. (Xem chi tiết tại đây)

Công văn số 7883/BCT-TTTN ngày 21/10/2019 (Xem chi tiết tại đây).

Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 (Xem chi tiết tại đây).


Tin liên quan
Một tuyến vận tải hàng hóa mới từ Việt Nam đến bờ đông Hoa Kỳ    23/03/2021
World Bank công bố dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021    23/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 22/3/2021    23/03/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 19/3/2021    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 18/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 17/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 16/3/2021    19/03/2021
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2021    19/03/2021

Liên kết Liên kết