Truy cập nội dung luôn

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị
Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày...
Công ước chống tra tấn và các qui định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Công ước chống tra tấn và các qui định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về Công ước chống tra tấn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/02/2021 triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền,...
LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV ngày 13/11/2020 đã thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế. Luật Thỏa thuận quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021; Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 47/2019/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 47/2019/QH14 (Xem chi tiết tại đây)
Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13 Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13
Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14 (Xem chi tiết tại đây)
Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13 Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13
Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013 Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013
Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 (Xem chi tiết tại đây)
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử (Xem chi tiết tại đây) Xem các Luật liên quan tại chuyên mục Phổ biến Giáo dục pháp luật trên Website Sở Ngoại vụ:  ...
Luật Thỏa thuận Quốc tế Luật Thỏa thuận Quốc tế
Luật số 70/2020/QH14 Luật Thỏa thuận Quốc tế ngày 13/11/2020 (Xem chi tiết tại đây)
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)
Thông điệp của Liên hợp quốc nhân Ngày Nhân quyền Thế giới 10/12 Thông điệp của Liên hợp quốc nhân Ngày Nhân quyền Thế giới 10/12
Ngày 10/12, Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành kỷ niệm Ngày Nhân quyền quốc tế. Năm nay, Ngày kỷ niệm tập trung vào những thách thức, cơ hội đặt ra do đại dịch Covid-19, kêu gọi mọi quốc gia đẩy...
Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch 204/KH-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh,...
Kỷ niệm 15 năm Kỷ niệm 15 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005-19/8/2020)
Kỷ niệm 15 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"  (19/8/2005-19/8/2020)  1. Vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước Kế thừa, phát huy...
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội
Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết